Nghỉ việc như thế nào là đúng luật

482 Lượt xem

Phá vỡ hợp đồng hay đơn phương chấm dứt hợp đồng là người lao động tự ý nghỉ việc mà không thông báo trước cho người sử dụng lao động, việc này gây ảnh hưởng tới công ty và sẽ bị phạt, bồi thường hợp đồng với số tiền không ít. Hợp đồng lao động có thể chấm dứt do thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động, do đó để đảm bảo quyền lợi khi nghỉ việc bạn cần khôn khéo trong thỏa thuận với người sử dụng lao động, đề được duyệt việc xin nghỉ việc.

Người lao động và người sử dụng lao động có thể ký các hợp đồng lao động tùy theo loại công việc, hợp đồng theo thời vụ, hợp đồng có thời hạn, hợp đồng không thời hạn và mỗi loại hợp đồng có quy định khác nhau về cách xin nghỉ, chấm dứt hợp đồng.

Bàn giao công việc

Quy trình xin nghỉ đúng luật

Người lao động có quyền chấm dứt hợp đồng trong thời gian hợp đồng còn hiệu lực, tuy nhiên việc xin nghỉ cần có thông báo cho người sử dụng lao động và cần thực hiện đúng quy trình.

Quy trình xin nghỉ việc gồm việc thông báo nghỉ việc, báo trước cho người sử dụng lao động thời gian nghỉ đúng quy định, người xin nghỉ việc cần có trách nhiệm bạn giao lại công việc, các tài sản của công ty và hướng dẫn người mới tiếp quản các công việc.

Bàn giao công việc là việc quan trọng để việc xin nghỉ có được duyệt hay không, các công ty có thể sẽ cần thời gian để tìm người thích hợp thay thế vị trí, người lao động trước khi nghỉ việc cần có trách nhiệm hướng dẫn người mới thực hiện được các công việc, đảm bảo không ảnh hưởng tới các hoạt động của công ty.

Trong biên bản bàn giao công việc cần có chi tiết các công việc được bàn giao, các thiết bị và sử dụng nhân sự các mối liên hệ công việc với thành viên, tổ nhóm trong công ty, các thiết bị, tài sản của công ty cung cấp, bạn có thể tham khảo thêm mẫu biên bản bàn giao công việc để biết chi tiết mình cần làm gì.

Với hợp đồng lao động theo thời vụ, người lao động muốn nghỉ cần báo trước cho người sử dụng nhân sự ít nhất 3 ngày. Hợp đồng lao động có thời hạn, trong khi hợp đồng còn giá trị, người lao động muốn nghỉ cần báo trước ít nhất 30. Thời gian báo trước là 45 ngày đối với hợp đồng lao động có thời hạn.

Bạn là người lao động nên biết thông tin là người sử dụng lao động có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng do thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do kinh tế công ty thấp, phá sản hoặc chia tách thành các đơn vị nhỏ.