Mẫu hợp đồng lao đồng thời vụ và những điều bạn cần biết

477 Lượt xem

Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động sau đây timviec365.vn sẽ cung cấp cho bạn những thông tin trong hợp đồng lao động thời vụ vần có và những lưu ý khi bạn kí một mẫu hợp đồng lao động dưới 3 tháng.

Điều khoản cần có trong mẫu hợp đồng lao động thời vụ

Tất cả các bản hợp đồng đều phải có điều khoản, hợp đồng lao động thời vụ cũng vậy. Trong mẫu hợp đồng lao động thời vụ nhất định phải có những điều khoản sau:
1. Thời gian và công việc hợp đồng

Trong phần này, trong hợp đồng phải chứa đầy đủ một số thông tin như sau:
- Loại hợp đồng
- Thông tin đầy đủ của người sử dụng lao động và người lao động
- Thời gian bắt đầu và kết thúc quá trình thử việc
- Vị trí công việc
- Địa điểm làm việc

2. Chế độ làm việc
- Thời gian làm việc và thời gian nghỉ ngơi
- Được hỗ trợ những gì khi làm nhiệm vụ chuyên môn

3 Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động được hưởng

a. Quyền lợi
- Mức lương chính thức:
- Hình thức trả lương:
- Những khoản phụ cấp:
- Được nghỉ bao nhiêu T7, CN trong 1 tháng:

 

mẫu hợp đồng thử việc dưới 3 tháng

b. Nghĩa vụ

Để tạo một môi trường làm việc khoa học thì mỗi nhân viên đều phải có nghĩa vụ như:
- Hoàn thành những công việc đã cam kết trong mẫu hợp đồng lao động
- Chấp nhận sự phân công công việc trong thời gian thử việc
- Chấp hành lệnh điều hành sản xuất - kinh doanh, nội quy kỷ luật lao động, an toàn lao động, thỏa ước lao động tập thể nếu có

c. Quyền hạn

Để mẫu hợp đồng lao động có tính chất thực thi và hiệu lực cần đề ra những quyền hạn nhất định như: Tạm hoãn, chấm dứt hợp đồng lao động, kỷ luật người lao động theo quy định của pháp luật, thoả ước lao động tập thể (nếu có) và nội quy lao động của doanh nghiệp.

4. Điều khoản thi hành

Cuối cùng để mẫu hợp đồng lao động dưới 3 tháng có giá trị thì phải thực thi. Hợp đồng lao động được làm thành 02 bản có giá trị ngang nhau, mỗi bên giữ một bản và có hiệu lực từ ngày ký. Khi hai bên ký kết phụ lục hợp đồng lao động thì nội dung của phụ lục hợp đồng lao động cũng có giá trị như các nội dung của bản hợp đồng lao động này.

Với những chia sẻ ở trên hi vọng sẽ hữu ích cho bạn, giúp bạn tránh những sai xót đáng tiếc xảy ra.